Zasady

Nowy sezon, nowe zasady!

Wprawdzie istotą tej drużyny jest zabawa, ale kilka zasad porządkowych mamy. I przestrzegamy ich bez żadnych ustępstw.

 • Składka – w wysokości 100 zł opłacamy do 15 każdego miesiąca. Zawodnicy nie mający uregulowanej składki w terminie nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Bramkarze są zwolnieni ze składek, gdy ich frekwencja na treningach wyniesie 70 % obecności w danym miesiącu.
 • Zwolnienie z opłat – zawodnik kontuzjowany może zwrócić się do Rady Drużyny o obniżenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania składki, długość nieobecności spowodowanej kontuzją musi wynosić co najmniej 30 dni. O wysokości obniżenia składki (50% lub 100%) decyduje Rada.
 • Skład drużyny na sezon 2018/19 – skład drużyny zostaje zamknięty, nowych członków przyjmujemy tylko w wypadku rezygnacji obecnego członka.
 • Skład – formacje meczowe ustala trener po uprzednim i terminowym potwierdzeniu przez zawodnika swojego udziału w meczu. Nikt nie ma obowiązku występowania w meczach. W MALH mają grać wszyscy chętni, a w MPA autonomię ustalenia składu ma trener.
 • Organizacja – wszystkie sprawy organizacyjne zgłaszamy członkom Rady Drużyny. Rada Drużyny wszystkim wnioskami zajmie się i podejmie decyzję w głosowaniu.
 • Zbieranie krążków – osoba która wchodzi na lód ostatnia jest odpowiedzialna za zbieranie krążków podczas całych zajęć.
 • Rada Drużyny na sezon 2018/2019:

  – Marcin Kowalczyk – kapitan drużyny
  – Grzegorz Wieczorek – zastępca kapitana
  – Paweł Matunin ( skarbnik)
  – Andrzej Dziubosz ( II skarbnik) – zastępca kapitana
  – Arkadiusz Marchewka